Kandidat nr 9

Margareta Unander

F d Överläkare, Med dr, docent 79 år

Om mig

Medlem i Kyrkoråd, mångårig kyrkvärd

IMG_1078 kopia

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Musik

Jag vill att det även i fortsättningen ska satsas på hög kvalitet på musiken i kyrkan.

När psalmboken nu ska omarbetas anser jag att det är viktigt att behålla de gamla älskade psalmerna.

Penninggåvor

Det är viktigt att kollekter och andra anslagsmedel förvaltas klokt, alltså används väl och verkligen når fram till avsedda ändamål.