Kandidat nr 5

Lennart Nilsson

1952, civilingenjör, Härlanda församling

Om mig

Jag har varit förtroendevald sedan 80-talet i Härlanda församling. Idag ledamot i Härlanda Församlingsråd och kassaförvaltare för Härlandas stiftelser samt ordförande i pastoratets Valnämnd. Jag är också ordförande i Stiftelsen Enandergården (Härlanda och Björkekärrs församlingsgård).
Jag växte upp i Härlanda/Björkekärr, gift och vi har fyra vuxna barn. Har lämnat yrkeslivet efter att arbetat inom tekniska konsultföretag hela arbetslivet.

lennart

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill att våra församlingar skall vara öppna gemenskaper för alla med låga trösklar.

  • Fortsätta utveckla gudstjänsterna så att de är välkomnande även för ovana deltagare.
  • Diakoni behöver finnas där samhällets resurser inte räcker till.
  • Medverka till trygga miljöer för barn och unga, både inom och utanför kyrkans lokaler. Erbjuda mötesplatser för alla årskullar.
  • Utveckla volontärsarbetet genom att uppmuntra och ta till vara engagemang från medlemmar.
  • Låta Församlingsråden ta ett större ansvar för verksamheten.