Kandidat nr 1

Carina Etander Rimborg

1964, Kommunikatör, Härlanda, Göteborg

Om mig

Jag har varit kristen och aktiv i kyrkan sedan min konfirmation i Biskopsgårdens församling 1979. Jag är gift och har två vuxna barn. Jag är utbildad kommunikatör och jobbar i Svenska kyrkan Mölndal, där jag också är chef för kansliet. Jag har varit förtroendevald slutet av 1980-talet. Både lokalt i församling och sedan 1997 i kyrkomötet. De två senaste mandatperioderna har jag varit andre vice ordförande i kyrkmötet. Lokalt i Örgryte pastorat är jag andre vice ordförande i kyrkofullmäktige.

IMG_0941

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag tycker alla de punkter som POSK i Örgryte har i sitt valprogram inför 2022-2025 är viktiga. Där kommer POSK i Örgryte pastorat fortsätta prioritera diakoni, musikverksamhet, sjukhuskyrkan och verksamhet för barn och unga.

Dessutom vill POSK verka för:

  • en gemensam diakonicentral i Örgryte pastorat
  • gemenskap över generationsgränserna
  • större delaktighet i församlingarna genom ideellt engagemang
  • utbildning av ideella ledare
  • större inflytande för församlingsråden över beslut som rör församlingar, så att besluten ligger nära verksamheten

För mig är det viktigt att det gemensamma ansvaret, för hela pastoratet, är lika viktig som att varje församling i pastoratet får blomma och leva.

Styrkan med Svenska kyrkan är just att det finns så många olika församlingar, där varje människa kan känna sig hemma i det tilltal som passar den personen, i gudstjänst, ord, musik och gemenskap.