Kandidat nr 14

Björn Herlin

Brandingenjör, 71, Björkekärr, Örgryte, Göteborg

Om mig

Det är länge sedan jag valde att gå alpha kursen i Björkekärr. Den lilla hemgrupp som då bildade har nu växt. Min bakgrund i kyrkan är dop, konfirmation och ett år som anställd en församling. Under min tid med arbete i Afrika sökte jag ledning i bibeln och läste denna från pärm till pärm. Jag har en son och två barnbarn. Jag har knutits till Björkekärrs församlingsråd.
Jag arbetade med säkerhet och räddningstjänst som kommunanställd, i statlig och privat tjänst hemma och internationellt

1629371056482blob

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Vill att kyrkan tar ställning till vår kultur och de värderingar som vårt samhälle hålls samman med. De kristna värderingarna. Matteus 12:13-17 ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör

I detta ingår att ta ställning till:

Vill vi följa Jesus
Vågar vi stå upp för vår tro
Vill vi växa

Växa kan innebära växa i tro, växa som människa och växa som församling.