Kandidat nr 19

Anders Götborg

Teol.&fil.kand. Kyrkvärd

Om mig

Har erfarenhet från en församlings alla verksamhetsområden, har t.ex. arbetat som församlingsassistent och då mött barn&ungdom, kom in i just Härlanda församlings liv via fyra barn och "sörkaskolan", tagit livlig del i och utvecklat kyrkvärdsgruppen, varit kyrkorådsordförande, representerat församlingen i flera ekumeniska sammanhang, liksom i sjukhuskyrko-dito! Brinner för homiletik, musik och ekumenik !

cowboy-2.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Gudstjänsten, dess mångfald och anpassning i tid och rum till nutidens utmaningar

Diakonin, där spetskompetens och ”vardagsengagemang” harmoniskt kan samverka, gärna ”utanför boxen” ,  speciellt med tanke på ny-svenskarna

Sjukhuskyrkan  som måste få resurser att vara den medvandrande i livets svåra stunder