Vad vill vi?

Vi vill:

Utveckla kyrkans roll i närsamhället

 • Samtala med de olika religionerna, trossamfunden och livsåskådningarna och verka för respekt och tolerans i vårt mångkulturella närsamhälle
 • Samverka med aktörer med human profil i lokalsamhället som ideella föreningar, St Lukas, Tegelbruket, Sensus, m.fl.
 • Miljöcertifiera pastoratet enligt kyrkans miljödiplomering
 • Hävda en ansvarfull förvaltning av pastoratets ekonomi, som lämnar bidrag till kommande generationer
 • Stärka den internationella solidariteten

Stärka kyrkans sociala roll

 • Omfördela resurser till diakonins sociala insatser
 • Utveckla mötesplatser för studenter och nyanlända
 • Stärka den växande caféverksamheten
 • Stödja Örebro Stadsmission
 • Visa kyrkans kulturarv i Bibel och kyrkoår, byggnader och konst, musik och sång

Stödja församlingarnas självbestämmande och utveckling

 • Betona församlingarnas varierade gudstjänstliv, församlingsarbete och självbestämmande
 • Fortsätta att arbeta för att fler döps och konfirmeras
 • Stärka verksamheten bland barn och ungdomar
 • Verka för att öka de ideellas roll