Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 9

Margareta Grape

70 år, Utredare

Om mig

Jag är ekonom från början - har en lång erfarenhet av offentlig förvaltning. I huvudsak inom sjukvård och dåvarande ÖLL och USÖ.
Har varit chef o ledare på olika nivåer o ansvarig för bl a bygg-och fastighetsfrågor, servicefrågor mm.
Utredare av olika uppdrag.

20210802_112312

Det här vill jag verka för inom kyrkan

*Verka för församlingarnas möjligheter att profilera sig, betona deras egna vägval, tonvikt på ett rikt gudstjänstliv… självständighet inom ramar.

*Arbeta för att fler döps o konfirmeras. Öka kontakter med skolan.

*Visa kyrkans kulturarv i Bibel kyrkoår, byggnader, konst, musik o sång.