Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 19

Margareta Bratt

Statistiker, 79 år, Olaus Petri församling

Om mig

Inom den kyrkliga sfären är jag relativt ny. Det är mindre än 20 år sedan jag åter sökte mig till kyrkan. Är nu desto mer aktiv på flera olika sätt i min församling Olaus Petri på norr i Örebro.

69DF814A-0322-4881-9C02-9D55506A1D33

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Barn och ungdomar

En viktig fråga är hur barn och unga ska få kontakt med kristendomen, nu när den allmänna kunskapen i samhället är så låg. Jag har på nära håll sett hur oerhört stor betydelse konfirmationstiden och ungdomsverksamheten kan ha för en ung människa.

Volontärernas självklara plats

En annan sak jag brinner för är volontärarbetet. Alla som söker sig till församlingen ska tas emot med värme, ges en plats och få glädjen att själva bidra till församlings verksamhet, var och en på sitt sätt.