Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 10

Leif Hjalmarsson

F.d. kyrkogårdsanställd, f. 1952, Almby församling

Om mig

Bor i Almby församling. Ersättare i Almby Församlingsråd o. ombud i Stadsmissionen. Ersättare i POSK Örebro styrelse. Bodde tidigare i Mosjö församling o. var en tid ledamot i Församlingskyrkorådet o. ersättare i Örebro Kyrkofullmäktige. Har haft uppdrag inom fackförening o. kulturella föreningar. Arbetat som kyrkovaktmästare o. inom Kyrkogårdsförvaltningen. Gjort kulturinventeringar o. kyrkogårdsvandringar samt skrivit o. spelat in kyrkogårdshistoria för pastoratets hemsida.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill se Kyrkan som det trygga hemmet att alltid återvända till för kärlek och förlåtelse i en alltmer obegriplig och fientlig omvärld och en säker grund att utgå ifrån i vår förkunnelse av evangeliet om frälsningen.
Vi måste verka för att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och lyfta fram det omistliga kultur- och personhistoriska arv vi är satta att vårda i form av kyrkobyggnader och kyrkogårdar, bildkonst, musik, litteratur och traditioner m.m. och låta det bli till en hjälp i vår förkunnelse av det kristna kärleksbudskapet.