Stiftsfullmäktige, kandidat nr 11
Kyrkomötet, kandidat nr 5

Kjell Kallenberg

Präst, 1947

Om mig

Efter prästvigningen arbetade jag som adjunkt i olika församlingar i Strängnäs stift. År 1977 blev jag komminister i Örebro Olaus Petri församling och sjukhuspräst vid dåvarande Regionsjukhuset i Örebro.
1987 lade jag fram avhandlingen Livsåskådning i kris - En empirisk studie. Därefter har jag parallellt varit präst och forskare vid Uppsala Universitet och senare Örebro Universitet. Min hund heter Noach.

IMG_4260.JPG

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrkans musik- och kulturliv.

Jag vill värna gudstjänsten och kyrkomusiken. Jag har sjungit i kör i nästan hela mitt liv. Fantastiskt härligt. Körmusiken är för många en viktig ingång i kyrkan. Välutbildade kyrkomusiker är därför en nödvändighet.

En kyrka fri från partipolitik.

Jag delar POSKs vision och program. Indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte är en förutsättning för att människor med kyrklig erfarenhet och engagemang ska få beslutande funktioner.

Församlingen är basen i kyrkans liv

Det pågår en allt starkare centralisering av Svenska kyrkan. Riksnivån framstår som den egentliga kyrkan med koncernledning i Uppsala, stiften är regioner och församlingarna filialer i lokalsamhället. Jag vill vända det perspektivet. Församlingen är, och har alltid varit, basen i Kyrkan. Stiften är de sammanhållande banden.

En kyrka med engagerade kristna

Svenska kyrkan är tämligen unik i världen i att vara en professionaliserad kyrka. Av anställda, inte sällan för anställda. Jag vill verka för en kyrka som tar till vara resurser som finns hos ideella medarbetare/lekmän, vilken endast kommer att ske när det inte finns anställda för varje funktion. Jag vill hejda massförsäljningen av kyrkans egendom och fastigheter. I en kyrka med engagerade kyrkokristna måste det finnas lokaler att bedriva verksamhet i!