Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 7

Karin Helmker

Förskollärare

Om mig

Jag är förtroendevald och engagerad i Mikaels församling. År 2013 valdes jag in i församlingsrådet och har sedan dess med ett kort uppehåll verkat där. Jag är för övrigt gudstjänstvärd och aktiv i församlingens internationella grupp. Jag har varit församlingen trogen sedan tidig barndom på 60-talet och var också barn och ungdomsledare under en lång tid .

20210516_124421

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Hållbarhet
Att ta ansvar för skapelsen utifrån en människosyn för allas lika värde och motverka klimatavtrycken på vår jord.

Lokal och internationell diakoni och mission
Att ta ansvar för stöttning och omsorg om människor som är i utsatthet både lokalt och globalt.

Folkkyrka
Att verka för en kyrka där alla känner sig välkomna oavsett t.ex. bakgrund, tillhörighet, åsikter eller sexuell läggning.