Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 17

Johan Unger

Senior domprost f. 1943

Om mig

Skribent, förtroendevald, skogsmulle, kyrkans kultursekreterare, docent och fd. domprost.

IMG_20201016_081831

Det här vill jag verka för inom kyrkan

-Jag vill medverka till att flera människor ska bli delaktiga i kyrkans värde- och
trosgemenskap och se kyrkan som värnare av människovärdet.

-Jag vill medverka till att förstärka församlingarna, deras liv och mandat. Jag är mot
centralisering och stora enheter, som försvagar församlingarnas liv och självbestämmande.

-Församlingarna är i första hand en värde- och trosgemenskap i andra hand en organisation
med anställda och ett område. Deras uppdrag är att förmedla värde- och trosgemenskapen
med dess humana människosyn och rika kulturella arv till omvärlden och vidare till nästa
generation.

-Därför är kontakt med närsamhället och med unga familjer om dop, barnverksamhet, om
konfirmation och ungdomsarbete särskilt viktiga,

-Det är angeläget att medlemmarna i högre grad präglar församlingarnas liv. Det utvecklas
genom att frivilliga/ideella tar för sig mer och att det underlättas av organisationen med de
anställda. Kyrkans samtid och framtid är beroende av det.