Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 25

Ingvar Lundqvist

Pensionär; Sörbyängen; Almby församling; Örebro pastorat

Om mig

Jag är aktiv i Sörbykyrkan sedan starten 1984. Sörbykyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Almby församling / Örebro pastorat.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Sörbykyrkans vision

Sörbykyrkan är en utrustande mötesplats för ett liv i Kristus genom att upptäcka Kristus och växa i honom och dela Jesus i vårt samhälle och vår värld.