Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 4

Hans Fredlund

Leg läkare, pensionär 69 år, Örebro pastorat

Om mig

Kyrkligt engagerad sedan studenttiden. Nu i Sörbykyrkan som är samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS där jag tidigare varit styrelseledamot i många år. Mest känd i Örebro som tidigare smittskyddsläkare. Varit invald i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet i några mandatperioder och under senaste mandatperioden även i Almby församlingsråd. Det diakonala arbetet ligger mig varmt om hjärtat och jag är sedan starten av Stadsmissionen styrelseledamot där.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Det diakonala arbetet ligger mig varmt om hjärtat. Jag är styrelseledamot I Örebro Stadsmission sedan starten. Där erbjuds människor med störst behov stöd och hjälp t ex mat, tvätt och mänsklig värme. Det är viktigt att se den lilla människan i den stora mängden människor och erbjuda stöd och hjälp med det kristna budskapet som grund.

Jag vill att kyrkan ska ägna sig åt sitt huvuduppdrag att ta hand om människorna och att sprida det kristna budskapet. Jag vill uppmuntra människor till att aktivt verka inom kyrkan och gå in i frivilliga arbetsinsatser som komplement till kyrkans anställda.