Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 2
Kyrkomötet, kandidat nr 15

Gabriel Sjölin

Läkare, 42 år, Längbro församling

Om mig

Kyrkan har alltid varit en del av mitt liv. Med olika engagemang och aktiviteter under olika tider.
Jag har varit aktiv i kyrkopolitiken och POSK sedan 2016. Den senaste mandatperioden har jag suttit i kyrkofullmäktige och som ersättare i kyrkorådet. Jag har också varit ersättare i Nikolai församlingsråd, men har nu bytt till Längbro församlingsråd då jag flyttat till Björkhaga.
Jag är sedan ett drygt år ordförande för POSK i Örebro.

Gabriel färg på väggen

Det här vill jag verka för inom kyrkan

I Örebro pastorat gör kyrkan redan många bra saker, som jag vill fortsätta stödja: ett gott miljöarbete, verkar för jämställdhet och jämlikhet, ett gott och varierat gudstjänstliv, aktiviteter för alla åldrar, körer, god hushållning med resurser, mm.

Något som jag tycker kan utvecklas och där jag tror kyrkan kan spela en betydande roll är kyrkans arbete i utsatta och särskilt utsatta områden. Där vill jag verka för att vi utvecklar arbetet och gör extra satsningar.

Något som också är viktigt, inte allra minst efter pandemin, är arbetet med dopet. Här upphör aldrig behovet av förnyelse och påhittighet. Vi måste jobba för att vända trenden med minskat antal dop.