Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 14

Elisabeth Lindsta

Född 1945. Jag bor inom Mikaels församling.

Om mig

Jag har arbetat som kurator inom psykiatrin i många år. Numera är jag pensionär. Kyrkan och gudstjänstlivet betyder mycket för mig.
Jag ingår i församlingsrådet i Mikaels kyrka samt är sekreterare i församlingskårens styrelse. Jag är behjälplig vid konserter och brukar baka till kyrkan vid behov. Jag har kontakt med vissa församlingsbor i diakonalt syfte.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för att kyrkan blir en mötesplats, där människor i alla åldrar och etniciteter kan finna gemenskap vid gudstjänster med kyrkkaffe samt konserter och församlingsaftnar etc.

Jag vill också bidraga med följande: ”Mikaels kyrka bärs av ett diakonalt förhållningssätt, vilket betyder att vi ställer oss till förfogande för att låta Guds kärlek möta vår mänskliga nöd.”