Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 28

Conny Bäckström

It - Tekniker & Teknik lärare, 69 år, Mikaels församling

Om mig

It-tekniker på högstadiet. Har varit tekniklärare på högstadiet i 26 år. Har deltagit i kyrkolivet på olika sätt i ca: 40 år. Är ny inom kyrkopolitiken.

Brinner för
Diakoni vilket är kyrkans och församlingens omsorg om medmänniskan och skapelsen. För mig är det viktigt att församlingen sträcker ut en hand till dem som behöver det extra väl. Att det finns utrymme att samtal om kyrkans tro, bekännelse och lära så att människor får tid att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär.

IMG_20200220_094929~2

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra.
  • Stärka diakonins sociala verksamhet.
  • Utveckla kyrkans roll i närsamhället.
  • Att Svenska kyrkan skall kunna vara en trygghet och stöd i krissituationer.
  • Samtala med de olika religionerna, trossamfunden och livsåskådningarna och verka för respekt och tolerans i vårt mångkulturella samhälle, som vilar på människovärdes grund.
  • Det är viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, möts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.
  • Att församlingen aktivt sprider vårt fantastiska budskap, utanför församlingens lokaler!
  • Verka för att regnbågsnyckel genomförs i pastoratet
  • Öka kontakten med studenter och nyanlända.