Våra kandidater Norsjö församling

Från och med 2021 är Norsjö församlings väl en del av riksorganisationen POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.
I Norsjö församling ställer våra kandidater upp under vårt hittillsvarande namn, Norsjö församlings väl.

Här är våra kandidater 2021
till kyrkofullmäktige i Norsjö församling

1. Gun-Britt Åström Norsjö
2. Karin Mc Bride Bastuträsk
3. Bernt Lindgren Norsjö
4. Jeannette Boman Lillholmträsk
5. Lennart Landin Fagerkälen
6. Eva Lavefjord Malmin Svansele
7. Lena Persson Granliden
8. Erik Grahn Mörttjärn
9. Martin Landin Kvarnåsen
10. Elisabet Landin Fagerkälen
11. Margareta Jansson Kvavisträsk