Kandidat nr 6

Tomas Kjellgren

Gymnasielärare, St Olofs församling

Om mig

56-årig gymnasielärare i bland annat företagsekonomi och samhällskunskap som varit förtroendevald i kyrkofullmäktige i Norrköping under flera mandatperioder, och som nu söker ett förnyat förtroende. Tillhör dem som under normala omständigheter är en av de trogna bänknötarna i gudstjänsten. Ibland kan du se mig som kyrkvärd i kyrkan. I första hand i Matteus och nu Hedvig medan Matteus renoveras.

Presentationsbild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag citerar här gärna församlingens grundläggande uppgift i kyrkoordningens 2 kapitel 1 § där det står att församlingen ska fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Där jag här vill betona gudstjänsten och diakonin lite extra.

Gudstjänsten
Som förtroendevalda styr vi inte över gudstjänsterna, men kan skapa förutsättningarna för gudstjänster som både är kvar i traditionen och vågar pröva nytt.
Nu har det under alldeles för lång tid under pandemin, inte varit så mycket fysiska gudstjänster utan mer digitala varianter. När det väl varit fysiska gudstjänster så har det varit med rätt stora begränsningar. Detta hoppas jag snart ska vara historia. Fast vi ska inte glömma det vi gjort under det senaste året, där det skapats kunskaper om distansgudstjänster. Den kunskapen får gärna användas framöver för att skapa förutsättningar för dem som av olika anledningar inte kan komma till kyrkan.

Diakonin
När det gäller diakonin så är den mycket viktig. För mig handlar det om att se dem som inte har det så lätt av olika skäl. Här gör våra diakoner och frivilliga ett mycket gott arbete. Inte bara dessa utan även institutioner som Hela Människan och Stadsmissionen vars verksamhet jag gärna verkar för här i staden.