Kandidat nr 14

Anna-Karin Norling Jonsson

Administratör, Kolmårdens församling

Om mig

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Alla delar i pastoratet ska leva
Vi behöver ha liv kring alla kyrkor där vi verkar och finnas till för människorna i livets alla skeden. Det kan se olika ut beroende på hur behoven är på varje plats. Vi behöver också synas i samhället i stort och ta ställning i olika viktiga frågor  utan att det blir partipolitiskt.
Vi behöver lyfta  blicken och se att det finns behov av stöd och hjälp även utanför Sverige och jag är engagerad i Svenska kyrkans Internationella arbete (ACT).
Även diakonala frågor för människor i alla åldrar ligger mig varmt om hjärtat. Kyrkan ska finnas där för att ge stöd och tröst och kunna ge akut bistånd till utsatta människor.