Stiftsfullmäktige

Pastoratets kandidater till kyrkovalen 2017

Stiftsfullmäktige
3. Helena Cimbritz Norrköping, arbetslivsstrateg
4. Magnus Wiberg Norrköping, doktorand
6. Anne Olofsson Norrköping, koordinator hållbar utveckling
9. Tomas Kjellgren Norrköping, lärare
10. Eva Platin Norrköping, ideell medarbetare
12. Sven Jennerström Norrköping, kyrkoherde em.
13. Ingrid Andersson Hägglund Norrköping, tidigare röntgenläkare
14. Olaf Lindström Norrköping, lärare
16. Marie Johansson Norrköping, egen företagare
17. Axel Olofsson Norrköping, lantbrevbärare
18. Ilka Mårtensson Norrköping, förskollärare
19. Sara Wigström Norrköping, socionom/enhetschef
21. Greta Kaddik Norrköping, lärare
22. Ronny Knutsson Norrköping, konstnär