Kyrkofullmäktige

Pastoratets kandidater till kyrkovalet 2017

Kyrkofullmäktige
1. Anne Olofsson Körsångare, koordinator hållbar utveckling
2. Helena Cimbritz Kyrkvärd, arbetslivsstrateg
3. Michael Hörnquist Gudstjänstfirare, professor
4. Eva Platin Ideell medarbetare
5. Tomas Kjellgren Kyrkvärd, gymnasielärare
6. Axel Olofsson Gudstjänstfirare, lantbrevbärare
7. Sara Wigström Körsångare, socionom/enhetschef
8. Ilka Mårtensson Ideell medarbetare, förskollärare
9. Daniel Johansson Gudstjänstfirare, civilingenjör
10. Marie Johansson Kyrkvärd, egen företagare
11. Gunilla Öhnell Ideell medarbetare, administratör
12. Hans Ornefalk Kyrkvärd, egen företagare
13. Anna Tallund Sannerud Gudstjänstfirare, distriktssköterska
14. Sven Jennerström Kyrkoherde emeritus
15. Majlis Glindsjö Kyrkvärd, tidigare universitetsadjunkt
16. Greta Kaddik Kyrkvärd, lärare
17. Anderz Grunnesjö Musiker mm, tidigare kanslichef
18. Jörgen Illum Kyrkvärd, leg. sjukgymnast
19. Hely Ylihuttula Kyrkvärd, undersköterska
20. Therése Ramzell Kyrkvärd, ideell medarbetare
21. Olaf Lindström Kyrkvärd, ideell medarbetare
22. Ingrid Andersson Hägglund ideell medarbetare, tid. röntgenläk.
23. Ruth Nygren Körsångare
24. Sven Johan Prytz Barn- och ungdomsledare, lärare
25. Natalia Bonilla Körsångare, verksamhetsledare
26. Lars Tallund Kyrkomusiker
27. Johan Thörnfeldt Ideell medarbetare, undersköterska
28. Anna-Maria Löfgren kyrkvärd, pensionär
29. Marcus Brodacki Studerande till civilekonom
30. Ronny Knutsson Körsångare, konstnär
31. Gabriel Chamoun Gudstjänstbesökare
32. Leif Appelgren Körsångare
33. Åsa Björnmo Gudstjänstbesökare, förskollärare