Kandidat nr 2

Åsa Wiik Sandlund

Stiftspedagog, 60 år, Norrfjärden

Om mig

Jag arbetar sedan 2004 som stiftspedagog för Luleå stift där mina huvudsakliga uppgifter är konfirmandfrågor i alla dess former samt att vara arbetsledare för de stiftsmedarbetare vilkas uppgifter är att stötta församlingslivet i våra församlingar i Luleå stift.
Mina intressen rör det mesta som handlar om kristen tro, kreativitet och relationer till nära, kära samt medmänniskor.
Jag brinner för klimatfrågorna och hur vi kan vårda Guds skapelse på ett hållbart och rättvist sätt.

sa Wiik Sandlund 59

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • att kristen tro synliggörs i allt arbete Svenska kyrkan gör
  • att skapa teologiskt fördjupning för nutidsmänniskans villkor
  • att alla människors lika värde synliggörs där kyrkans medlemmar kan tas i anspråk, där mångfalden får berika och goda samtal kan föras
  • att unga människors röster ska bli hörda
  • att verka för hållbarhet och klimaträttvisa för alla människor där kyrkan tar sitt ansvar och bidrar med initiativ och kunskap.