Kandidat nr 8

Arne Fallén

Pensionerad systemingenjör, 62 år, Norrfjärden

Om mig

Jag bor i Norrfjärden sedan 2011 och har då blivit aktiv på olika sätt inom Svenska Kyrkans församling i Norrfjärden. Jag tjänar bland annat som kyrkvärd inom församlingen. Min kristna bakgrund ligger inom Pingströrelsen som jag tillhört sedan barnsben.

Arne Fallén 05

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • att kyrkan ska vara öppen för alla, i alla livets skeenden.
  • att öka och underlätta ideellt engagemang i kyrkan
  • att kyrkans olika verksamheter ska erbjuda en trygg gemenskap där alla får möjlighet att växa och utvecklas i sin tro och som medmänniskor
  • att musiken fortsatt har en central plats i kyrkan, såväl i Gudstjänst som andra verksamheter
  • ett fortsatt starkt samarbete mellan kyrkan och EFS och andra kristna i området
  • att kyrkan skall använda sina resurser på ett effektivt sätt inom alla områden