Kandidat nr 7

Birgitta Hörnsten

50 år, administrativ chef, Gammelstad

Om mig

Jag har under min uppväxt och som vuxen alltid varit engagerad i kyrkan. Först inom EFS och senare även inom Svenska kyrkan. Det har varit alltifrån söndagsskola till konfirmand och ungdomsgrupp, körer, styrelser med mera.
I Nederluleå församling är jag nu främst gudstjänstbesökare och ideell kyrkvärd i Stadsökyrkan. Jag är ledamot i kyrkofullmäktige och har tidigare även varit ledamot i kyrkorådet.
Genom mitt arbete i grannförsamlingen har jag god inblick i det mesta en församling gör.

Birgitta

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingen i centrum

  • Gudstjänsten och dess gemenskap i centrum.
  • Satsningar på dop och konfirmandverksamheten.
  • Ideella medarbetare.

Mångfald – en möjlighet

  • En generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan.
  • Alla ska mötas med respekt och välkomnas i kyrkan.

En kyrka som tar ansvar

  • Främja ett hållbart nyttjande av jordens resurser och stödja rättvis handel.

En fri kyrka

  • Beslut som rör församlingen ska fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt.
  • Återhållsamhet med arvodering av förtroende uppdrag.