Norra Solberga-Flisby

Norra Solberga-Flisby församling i Nässjö kommun tillhör från och med 2014 Södra Vedbo pastorat i Linköpings stift.

Övriga församlingar i Nässjö kommun tillhör Växjö stift. I Nässjö pastorat finns en POSK-grupp. Den hittar du här!