Program 2018-2021

Lokala programmet för mandatperioden 2018-2021POSK i Motala har som vision:

Att Motala församling ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i
gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK i Motala vill att:
• Engagemang och intresse, inte partipolitik, skall vara det som
styr den kyrkopolitiska representationen i Svenska kyrkan.

• Svenska kyrkan i Motala skall arbeta för demokrati, öppenhet
och mångfald.

• Vi ska erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning.

• När kyrkopolitiska beslut ska fattas så görs det med
ekonomiska, sociala och ekologiska hänsyn, för en hållbar
utveckling.

• Motala församling ska fortsätta att driva en stor barn-,
ungdoms- och förskoleverksamhet präglat av barnperspektivet.

• Kyrkan ska driva frågan om seniorboende och
verksamhetslokaler vid Motala kyrka i centrum.

• Vi värnar om tradition och förnyelse i gudstjänstlivet, där sång
och musik har en central plats.

• Vi vill verka för en kyrka som förmedlar tillit, befrielse, hopp och
livsmod genom en trygg och välkomnande församling.

Lokala programmet 2017-2021 (pdf)