Våra förtroendevalda

för mandatperioden 2018-2021 i Svenska kyrkan Motala församling.

Kyrkofullmäktige presidium
Cathrine Lindqvist, Ordförande (t.o.m??)

Kyrkofullmäktige
Ordinarie ledamöter*
Lena Björnståhl (2)
Lars-Göran Bergman (6)
Tanja Ronkainen (11)
Anders Eriksson (15)
Chatrine Lindqvist (20) (t.o.m??)
Annika Landoff (24)
Britt-Marie Westin (29)
      *) Invald ordning – ( )

ersättare
1. Lars-Johan Sunnerberg
2. Helena Mellberg
3. Per-Anders Berglund
4. Madelen Agi

Kyrkoråds presidium
Cathrine Lindqvist, Vice ordförande (t.o.m??)

Kyrkoråd
Lena Björnståhl, ledamot
Chatrine Lindqvist, ledamot (t.o.m??)
Lars-Göran Bergman, ledamot
Britt-Marie Westin, ersättare
Tanja Ronkainen, ersättare
Anders Eriksson, ersättare

Griftegårdskommitté
Lars-Göran Bergman, ledamot
Per-Anders Berglund, ersättare
Anders Eriksson, ersättare

…..

Mer förtroendeuppdrag och dyl. kommer senare.


KYRKOFULLMÄKTIGE (Motala församling)
Kyrkovals resultat för POSK i Motala församlings valkrets

År | % | Antal | Mandat
2017 | 23,54 | 540 | 7
2013 | 22,73 | 411 | 7
2009 | 17,37 | 331 | 5
2005 | ”vilande som POSK-grupp
2001 | 21,24 | 523 | 6