Val 2017 - Vi vill

POSK i Mora

Vill du träffa oss?

Inför valet finns vi på gågatan utanför Kjells foto

Fredagar 14.00 - 16.00

Lördagar 11.30 - 13.30

Det här tycker vi är våra viktigaste frågor

 • Anser att det i kyrkans värld är evangeliets budskap och inte de partipolitiska ideologierna som skall vara vägledande!
 • Ser att Mora församling har en bra verksamhet som kan utvecklas vidare!
 • Arbetar för god information inom församlingen vill vara ett stöd för medlemmar och personal!
 • Vill att bygudstjänsterna skall vara en fast del av vårt gudstjänstliv!
 • Anser att musik– och körverksamheten, inte minst Friskvårdskören, är ovärderlig och vill att olika grupper välkomnas in i verksamheten och vid gudstjänster!
 • Ser kyrkkaffen, församlingsaftnar, dagverksamheter mm som viktiga mötesplatser!
 • Arbetar aktivt för bevarandet av Guds hela skapelse – Ekoteologi!
 • Ger stöd åt asylsökande!
 • Vill fortsätta med bibelstudiegrupper!
 • Vill fortsätta med litteraturcirklar och samtal!
 • Vill ha god kontinuitet i vår barn- och ungdomsverksamhet för att där följa upp dopet!
 • Arbetar för att pilgrimsvandringar skall bli en viktig del av vårt församlingsliv!
 • Anser att diakonin och sjukhuskyrkan är hörnstenar i församlingens arbete!
 • Vill att alla skall känna sig välkomna i församlingens verksamhet!
 • Vill att gudstjänsterna är församlingens kraftcentrum med både traditionella och nya gudstjänstformer!