Val 2017 - Kandidater

Vi som ställer upp i val till kyrkofullmäktige i Mora är:

1. Brita Maria Nordström, Klockarhagen 12. Lilian Asph, Häradsarvet
2. Emelie Hallvars, Stranden 13. Stefan Carlsson, Sollerön
3. Timo Melakari, Stranden 14. Claes Nordström, Klockarhagen
4. Margaretha Frödin, Färnäs 15. Carina Renhall, Stranden
5. Maria Johnsson, Stormyren 16. Tomas Johnsson, Stormyren
6. Mats Andersson, Bergkarlås 17. Margit Hielle, Kråkberg
7. Kristina Rabenius, Klockarhagen 18. Stefan Kärn, Utmeland
8. Anita Nyström, Saxnäs 19. Ulf Wallin, Rödmyren
9. Gunbritt Persson, Häradsarvet 20. Inger Lindqvist, Pintorp
10. Feridan Rahavard, Garsås 21. Ingrid Enkler, Stranden
11. Paula Mases, Hindriksheden  

Vi ber Dig att kryssmarkera
de tre namn på valsedeln som Du vill ge din röst.
Är Du belåten med listans
utseende kryssa de tre främsta för att visa det!

1 BRITA MARIA NORDSTRÖM
V. ordf. i kyrkorådet. Kyrkan måste våga vara en aktiv del av samhället. Jag arbetar för mötesplatser av olika slag. Pilgrimsvandring, ”kyrkan utan tak”, ger gemenskap, närhet till naturen och stillhet. På stiftsnivå: att driften av stiftets skogar skall värna om Guds hela skapelse!

2 EMELIE HALLVARS
Verksam som arbetsledare för Empowerment Break.

3 TIMO MELAKARI
Är aktiv som frivillig i bibelstudiegrupper, pilgrimsgruppen och arbetar med ekoteologiska frågor. Jag vill att vi visar omtanke om varandra. Som musiker vill jag att olika fria musikgrupper kan spela i kyrkan då musik är viktigt.

4 MARGRETA FRÖDIN
Intresserad av miljö, ekonomi och begravningsfrågor.

5 MARIA JOHNSSON
Kyrkans arbete måste bli mer synligt i samhället. Den kan göra skillnad men då måste den synas i fler sammanhang. Arbetet med barn/familjer och deras vardag samt integrationsfrågor ser jag som väsentligt och väldigt viktigt.

6 MATS ANDERSSON
Vår uppsökande verksamhet med diakoni och sjukhuskyrkan är församlingens viktigaste arbetsområden!

7 KRISTINA RABENIUS
vill gärna representera POSK då att man i gruppen värderar det sunda förnuftet och man blir lyssnad på. Arbetet inom fullmäktige och kyrkoråd är intressant. Uppskattar de musikaliska evenemangen i kyrkan.

8 GUNBRITT PERSSON
Min åsikt är att kyrkan ska vara öppen för alla och vara en verklig folkkyrka som är helt fri från all form av politik. Jag är kyrkvärd på Sollerön.

9 ANITA NYSTRÖM
Värnar om att kyrkan skall vara en rogivande och självklar plats för alla. Jag är kyrkvärd i Mora.

10 FERIDAN RAHAVARD
vill att arbetet med nykomna fortsätter.

11 PAULA MASES
vill att ungdomar i den känsliga åldern 12-16 år finner bra mötesplatser för samtal mm inom församlingen.

12 STEFAN CARLSSON
Intresserad av musik och särskilt arbetet på vår Stiftsgård.

13 LILIAN ASPH
Har alltid levt nära kyrkan, är kyrkvärd på Sollerön.

14 CLAES NORDSTRÖM
Trivs i gudstjänsterna och är frivillig i kyrkkaffegruppen.

15 CARINA RENHALL
Mitt självklara hem i en tid som kräver återhämtning, stillhet och ibland tystnad; där jag kan vila i min tro.

16 TOMAS JOHNSSON
Vara kyrka i samhället idag, göra skillnad för flera grupper.

17 MARGIT HIELLE
Vill att församlingen skall bidra till en gemenskap som ger utveckling så att vi alla kan växa som människor.

18 STEFAN KÄRN
Ser kyrkan som en del av vårt gemensamma kulturarv.

19 ULF WALLIN
Svenska kyrkan är en trygghet för mig bl.a. på mina resor.

20 INGER LINDQVIST
Med i Mora kyrkogrupp och samtalsgrupp, f.d. kyrkvärd i Mora.

21 INGRID ENKLER
Vill stötta meningsfulla aktiviteter för daglediga i diakonins regi på Andreasgården och övriga församlingshem.