Kandidat nr 8

Stefan Caplan

1965, Stensjön

Om mig

Stefan heter jag och är 56 år och arbetar som gymnasielärare. Svenska kyrkan har funnits som en del av mitt liv i många år där jag deltagit som frivillig och förtroendevald. Gudstron har funnits med sedan tonåren och är viktig för mig i vardagen. Under denna period är jag ordförande i kyrkofullmäktige i Mölndals pastorat.

img_0245.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingen är basen i Svenska kyrkan och det är viktigt att människor känner dess öppna famn. Jag vill fortsätta arbeta för att tröskeln in i kyrkan ska vara låg. Detta sker genom att anställda, frivilliga och förtroendevalda genom samtal men också beslut möjliggör detta. Ibland behövs korta beslutsvägar för att hitta en ny riktning, ex när församlingshemmet öppnade sina dörrar för nyanlända flyktingar hösten 2015. POSK står för fristående och är inte kopplad till en partistyrelse som skriver dagordningen. Detta är viktigt för mig.