Kandidat nr 22

Rolf Claesson

1943, Stensjön

Om mig

Fil. kand. Aktiv pensionär som är engagerad sedan 1977 i kommunalpolitiken. Sitter f.n. som styrelseledamot i Mölndal energi AB. Varit ledamot av KF i två perioder samt varit ledamot i de flesta styrelser och nämnder i kommunen. Under mitt yrkesliv har jag sysslat med informationsfrågor och EUfrågor i Stadsledningskontoret i Göteborg. Mitt civilstånd är gift sedan 48 år.

2017-05-14-15-35-11.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Mina mål med mitt deltagande i församlingsarbetet

Att lära känna de olika funktionerna inom församlingen och att verka för ett nära samarbete mellan församlingen och dess medlemmar. Samt i övrigt verka för nedanstående punkter

  • stärka församlingarna i att lokalt verka ekumeniskt och utöva mission.
  • att när Svenska kyrkan uttalar sig ska det ske utifrån teologiska aspekter och inte partipolitik.
  • införa en bestämmelse i kyrkoordningen om att det ska finnas en diakon för varje församling.
  • stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.
  • stödja ett aktivt miljöarbete i stift och församlingar.
  • att Svenska kyrkan ska vara en aktiv välfärdsaktör.
  • verka för en långsiktig, effektiv egendomsförvaltning som bedrivs etiskt och ekologiskt hållbart.