Kandidat nr 32

Joel Bergström

1994, Kållered

Om mig

Jag är student och har påbörjat mitt tredje år på konstnärligt kandidatprogram i musik - inriktning kyrkomusik vid Högskolan för Scen och Musik , Göteborgs Universitet. Jag har bott hela mitt liv i Kållered förutom några år utomlands och ett år då jag gick musiklinjen på Helsjöns folkhögskola. Jag har under min studenttid vikarierat som kyrkomusiker i Kållereds och Stensjöns församling men även i Equmeniakyrkan (Ekenkyrkan) i Kållered.

joel-3.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag älskar musik och att kommunicera med musiken och gärna tillsammans med andra. Musik är den mest universella formen att kommunicera och den överbryggar skillnader mellan äldre och yngre, olika kulturer och även religioner. Musik skapar samhörighet och är ett sätt att mötas och förstå varandra. Jag vill arbeta för att ge musiken en större roll och att använda den som bro för många att hitta in i kyrkans gemenskap.