Kandidat nr 14

Bodil Lindqvist

1951, Stensjön

Om mig

Bodil Lindqvist 30+++ nyss fyllda.(Nåja 71)
På mitt cv står det städare, undersköterska, sjuksköterska, församlingsassistent och husmor med diakonala uppgifter samt studerande
Bor i Kikås med katt och lite för många växter.
Saknar bil men har lyxen av en elcykel.
Kyrkligt aktiv och troende sedan tonåren men med långa perioder av både tvivel och uppgivenhet.

Bodil Lindqvist

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Som förtroendevald i kyrko alt. församlingsråd vill jag verka för en kyrka och församling där alla inte bara ÄR välkomna, oavsett diagnos, sexuell läggning, tvivel eller ras, utan också KÄNNER sig välkommen.

En församling där orden ”man kan inte, bör inte, får inte, vågar inte” är förpassade till skräpkorgen och man ersätter detta med den enda frågan vad hade Jesus Kristus sagt gjort eller vågat?

Jag skulle vilja verka för ett rikt gudstjänstliv med många typer av Gudsmöten men med den traditionella högmässan som bas och utgångspunkt för alla möten med människor i vardagen.

En kyrka som finns i vardagen för den som av olika anledningar känner sig eller är utsatt. En personalstruktur och många, av församlingen välutbildade, volontärer som vågar göra sig tillgängliga också utanför kontorstid.

En kyrka som vågar vara engagerad i samhällsfrågor och som inte strävar efter politisk korrekthet utan vågar vara emot ibland.

Fortsatt utnyttjande av möjligheten att sända gudstjänster på webben. Kanske med någon form av chattfunktion efter andakten där tjänstgörande kan vara tillgänglig.

Jag skulle också vilja se att de enskilda medlemmarna har mer möjligheter att påverka och också informeras om kyrkliga beslut. Nuvarande system med församlings resp kyrkoråd upplevs väldigt ofta som slutna sammanhang där insynen är minimal.
Vilka vågar en vardagsmorgon gå ut med en jacka med sv.kyrkans stora logga och ”kyrka på stan för dig” för att möta alla dem som inte hittar hem till kyrkan.
I natt jag drömde något som…..”

Hälsar Bodil som hatar fotografering och som inte kan åstadkomma en bättre bild(det är tyvärr så här han skapte tanten)