Tips om utskick av valsedlar

Här får du tips om distributionen av valsedlar till valnämnderna i ert stift.

Stiftsfullmäktigevalsedlar och kyrkomötesvalsedlar

Valsedlar till stiftsfullmäktige- och kyrkomötesvalen distribueras till några få leveransadresser som stiftsföreningen angett. Det är sedan respektive stiftsförening som distribuerar valsedlarna vidare till valnämnderna i församlingar eller pastorat.
Här får du lite tips som kan vara bra att ha till hands när ni ska skicka ut valsedlarna.

Adresser till valnämnderna

Här hittar du alla valnämndsadresserna, dit stiftsvalsedlarna ska skickas, i god tid innan förhandsröstningen startar, måndag 4 september. Valnämnderna är skyldiga att lägga ut valsedlarna i de olika vallokalerna.

Antal röstberättigade i de olika valområdena

I Grupp- och kandidatsystemet, där ni har beställt valsedlarna till stiftsfullmäktige och kyrkomöte, hittar du era beställda valsedlar, med antal och begärd leveransadress.
Här finns även en förteckning över antalet röstberättigade i de olika valområdena.

Praktiska tips kring utskicken av valsedlar till valnämnderna

Här finns en sammanställning av en massa praktiska tips kring utskicken av valsedlar. Fraktsätt, kostnader, förpackningsval, viktuppgifter etcetera. Tack, Jeanette Nilsson för underlaget!   PDF.  Word.