Texter med underlag till
debattartiklar och insändare

Här lägger vi upp texter som kan användas för att hämta idéer och inspiration ifrån, kring kyrkopolitik och POSKs valfrågor.
Kopiera rakt av, eller plocka och ändra fritt, och skriv ihop en egen text!

Partipolitiseringen i kyrkan

”Bryt partipolitiseringen i Svenska kyrkan”
Hans-Olof Andrén  Word (doc)  PDF    

Mångfald och respekt

”Mångfald och respekt”
Mats Rimborg Word (doc)    PDF

”Mångfald och respekt”
Anders Roos  Word (doc)  . PDF  

Kyrkomusikens kraft 

”Kyrkomusikens kraft”
Torvald Johansson Word (doc)  . PDF  

”Att bli sjungen till Gud”
Marie Rydén Davoust Word (doc)   PDF  

”Kyrkomusikens kraft – uttryck för det osägbara”
Anders Brunnstedt Word (doc)   PDF  

Blandade ämnesområden

(Ej tidsbundet): ”Tre frågor till Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan”  
POSK svarar på frågor till nomineringsgrupperna bl.a. om vad som är våra viktigaste frågor