POSK i Masthuggs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från år 2018

ingår Masthuggs församling tillsammans med församlingarna Carl Johan, Högsbo och Oscar Fredrik i ett nytt pastorat och ekonomisk enhet – Carl Johans pastorat.

POSK-gruppen är gemensam för hela det nya Carl Johans pastorat.

Kontakt:
Gunvor Hagelberg, 031-12 94 44 eller 0768-237 621.
gunvor.hagelberg(a)me.com

Läs mer, även om Kyrkoval 2017, på sidan om POSK i Carl Johans pastorat 

 

Interiör, Masthuggskyrkan. Foto: Arild Vågen. Wikimedia Commons