Kandidat nr 3

Claes-Henrik Martinsson

Pensionerad f.d. egenföretagare, 71 år, Mariestad

Om mig

Min yrkesbakgrund är inom näringslivet. De senaste 20 åren i eget företag. Detta ledde till ett mångårigt engagemang i organisationen Företagarna där jag varit ordförande i Mariestad och vice ordförande i Västra Götaland. I min ungdom var jag mycket aktiv i kyrkan, bl.a. som ordförande i Kyrkans Ungdom och styrelseledamot i Flämslätts Stifts- och Kursgård. Jag är initiativtagare till och har varit ansvarig för Rotarys och Sv. Kyrkans insamling ”Coronahjälpen Norra Skaraborg”.

Claes-Henrik Martinsson

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Föreningsliv och särskilt ungdomsorienterad verksamhet har alltid legat mig varmt om hjärtat. Såväl inom kyrkan som inom idrotten. Med samarbete kommer man längst och jag har initierat flera gemensamma ungdomsinriktade aktiviteter mellan kyrkan och idrotten. Kropp och själ är sammankopplade och båda behöver tränas för att utvecklas. Här har konfirmationen en särskilt viktig uppgift och jag vill lyfta betydelsen av och deltagandet i Svenska Kyrkans konfirmationsundervisning. Fler deltagare i konfirmationsundervisningen är mål.

Jag vill arbeta för att kyrkan ska fortsätta utvecklas som en mötesplats för alla. Särskilt för barn och ungdomar och speciellt för de utan stabila hemförhållanden.

Jag vill också arbeta för att kyrkan ska bli mer synlig i samhället, att kyrkans företrädare på alla nivåer ska göra sig hörda i samhällsdebatten. Jag vill att kyrkans företrädare i ord och handling ska vara tydliga och ta ställning när mörka krafter motverkar mänskliga rättigheter och människors lika värde – såväl i vårt land som i vår omvärld.

Romarbrevet 13:10