Kandidater i Mariestad

1   Ingemar   Lans                     Ingenjör

Pensionerad vägingenjör. Mångårigt engagemang i stiftets internationella arbete, Lutherhjälpen och stiftets internationella råd, som stiftsombud och ordförande. Innevarande mandatperiod ordinarie i stiftsfullmäktige och ersättare i domkapitlet. I Mariestads församling är jag ordförande i kyrkorådet och internationella utskottet. Kyrkvärd sedan 1975. Viktigt att kunna vara förtroendevald i kyrkan utan att ha bundenhet till något politiskt parti.

 

2   Anne-Marie   Askerlund          Förskollärare

Anne-Marie Askerlund, förskollärare. Mariestads församling, kyrkvärd, ledamot i kyrkofullmäktige, ersättare i kyrkorådet och ordförande i begravningsutskottet.

3   Johannes   Ekström             Begravningsentreprenör

    

Johannes Ekström, 33-årig begravningsentreprenör som bor i Mariestad. Är bl.a. ideell ledare i Mariestads församling. Innevarande mandatperiod sitter jag som ordinarie ledamot i stiftsfullmäktige och ersättare i stiftsstyrelsen och i kyrkomötet. Jag vill jobba för att Svenska kyrkan ska bli en fri kyrka på riktigt då kyrkan inte är en statskyrka längre och måste jobba utifrån nya förutsättningar.

4   Eva   Ekman                Undersköterska

Pensionerad undersköterska. Jag är ordinarie ledamot i POSK:s stiftsstyrelse. Även i Mariestads församling, kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Representant i Internationella utskottet, kyrkvärd och pryder altaren med blommor. Är volontär i Kyrkornas Sec Hand butik. Jag vill verka för en levande församling med gemenskap där vi har överseende för varandras olika åsikter, stärka de ungas betydelse inom kyrkan och värna om kulturarvet och naturresurser som stiftet förvaltar.

5   Britta   Johansson        Förskollärare    

Pensionerad förskollärare men med vikariat då och då, något jag uppskattar mycket. Gudstjänsten, församlingens nav, är viktig för mig och jag gläder mig åt att Mariestad har en så levande församling. Sedan många år engagerar jag mig i somrarnas Vägkyrka på Torsö.

6   Karin   Lewerin              SO-lärare   

SO-lärare på högstadiet, 52 år. Jag har varit engagerad i Svenska Kyrkan sedan jag var barn på olika sätt; i ungdomsarbetet, som anställd, ideell ledare, förtroendevald, körsångare osv. På 80-talet var jag med i Svenska kyrkans internationella utbytesprojekt, kamratprojekten, vilket präglat mig mycket. Numera är jag framför allt kyrkvärd. Jag vill jobba för en kyrka som är såväl inkluderande som utmanande i den tid vi lever i.

7   Lillwy   Falk                     Speciallärare

                               

Är pensionerad lärare och är engagerad i flera olika föreningar i Mariestad där jag möter människor med olika intressen. Innevarande mandatperiod är jag Kyrkofullmäktiges ordförande i Mariestads Församling och ersättare i Kyrkorådet. Det är viktigt att Kyrkan ska fortsätta att finnas till för människor i utsatta situationer och att Kyrkan är öppen för människors gemenskap, delaktighet och engagemang.

8   Gunilla   Cedmar              Kulturarbetare

Pensionerad vaktmästare och värdinna i Mariestads församling. Flitig kyrkobesökare. Körsångare. Jobbar fortfarande praktiskt med konstutställningarna i Marieholmskyrkan.
Privat missionerar jag genom min egen konst.
Att påverka gudstjänsternas utformning, att vidareutveckla andra konstformer, att ett forum skapas där församlingsmedlemmarnas idéer kan föras fram till förtroendevalda och anställda samt att kyrkan i större utsträckning möter människor i deras vardag ser jag som mina främsta intressen i POSK:s handlingsprogram.
Att det praktiska arbetet i kyrkan underlättas samt att personalens egna idéer om en trivsam och lättarbetad arbetsplats ser jag som en hjärtefråga gentemot mina f.d. arbetskamrater!

9   Christina   Orvet                   Barnmorska


Skolsköterska och f.d. barnmorska som bor på Torsö. Ideell medarbetare och kyrkokörsångare.

För mej är det viktigt

– att bevara och känna stolthet för våra kristna traditioner och vår tro.

– att den kyrkliga verksamheten anpassas till den tid och till de behov som finns nu och i framtiden.

– att vårt kulturarv vårdas.

Vår kyrka skall vara öppen för alla människor och man kommer till den och känner trygghet i både glädje och sorg.

10  Helena   Witting               Församlingsassistent

Jag är 54 år och bor i Mariestad och har jobbat som församlingsassistent i Amnehärad-Lyrestads pastorat (jobbet avslutas 30/6). Jag sjunger i två körer i Mariestads kommun för att uppehålla mitt största intresse. Som ideell medarbetare i Mariestads församling är jag med i internationella gruppen och via den SKUT-ombud. Jag är också ersättare i fullmäktige och i valnämnden. Jag tycker det är viktigt att partipolitiken försvinner inom kyrkan och engagerar mig därför i POSK för att göra kyrkan och församlingen levande och för att sätta Jesus främst.

11   Johanna   Ringqvist            Församlingspedagog    

Har jobbat som församlingspedagog i Svenska kyrkan i 16 år men jobbar nu på fritids/förskola. Jag vill engagera mig för att kyrkan ska vara en levande kyrka för alla, ett sammanhang där man kan få ny energi och gemenskap.

12   Tomas   Björklund           Tekniker

59 år, gift, bosatt i Mariestad.

Verksam inom Svenska kyrkan som körsångare och musiker.

Jag vill jobba för att kyrkans verksamhet ska vara öppen, lättillgänglig och välkomnande för var och en, oberoende av fysiska och psykiska förutsättningar, ursprung, bakgrund och livssyn.

13   Christina   Ekström              Diakon   

Pensionerad diakon. Kyrkvärd och ideell medarbetare.

Vill arbeta för en kyrka där alla känner sig välkomna och blir sedda utan att ge avkall på kyrkans budskap.

14   Ann-Marie   Olsson                 Egenföretagare   

15   Dag   Ennerdal            Fritidspedagog  

Kyrkofullmäktige. Internationella utskottet i församlingen

Arbetar frivilligt på kyrkornas second hand butik

16   Bengt Erik   Askerlund         Ingenjör   

17   Gunnar   Ekman                Säljare

                                     

Jag är uppväxt i Jönköping i en kristen familj med mycket sång och musik. I Mariestads församling har jag varit med i en kör under många år och värnar om musiken och dess betydelse i gudstjänsen.

18   Maria   Hörnlund          Bibliotekarie 

Jag är kyrkvärd i Mariestads församling, en uppgift som ligger mig varmt om hjärtat eftersom våra gudstjänster är centrala för all annan verksamhet som församlingen bedriver.

Som förtroendevald kommer jag att verka för att avveckla vårt nuvarande mycket kostsamma valsystem till förmån för personval, där församlingsengagemang snarare än partipolitisk anknytning, är den självklara förutsättningen för församlingens förtroendevalda representanter.

19   Ingemar   Ekström             Präst

Jag vill arbeta i POSK för att kyrkans budskap ska finna nya fräscha former och skapa intressanta och aktuella mötesplatser när kyrkan nu genomgår så stora ekonomiska och strukturella förändringar. Viktigt att se att kyrkans verksamhet bygger på att många ideella krafter samarbetar med anställda.

20  Kristina   Lans                     Lärare