Kandidat nr 11

Johan Christensson

Teoligistuderande, 32 år

Om mig

Jag är en 32-årig teologistudent som snart är färdig präst. Jag har tidigare varit distriktsordförande för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Jag har också funnits med i konfirmandarbetet i Limhamn sedan min egen konfirmation 2004 och sedan ett antal år tillbaka funnits med även i ungdomsarbetet som stort. När det kyrkliga engagemanget inte upptar min tid spelar jag gärna gitarr och sjunger, eller går på fotboll.

Johan_christensson

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Det finns många anledningar till varför jag ställer upp för POSK i Malmö men den viktigaste för mig är att vi inom POSK har vår utgångspunkt i ett kyrkligt engagemang i första hand. Vi brinner alla för kyrkan, står med Kristus i centrum och allt vi gör har sin riktning in mot detta centrum. Jag väljer också att ställa upp för POSK för att vi jobbar för att barn och unga ska få vara kyrkans nutid och inte bara sätter vårt hopp till att de är vår framtid.