Kandidat nr 22

Eva Wulff

Stiftskonsulent, 64 år

Om mig

Jag har haft största delen av mitt arbetsliv som anställd i Svenska kyrkan, just nu har jag mitt dagliga arbete på stiftskansliet i Lund. Mitt engagemang har alltid funnits i kyrkan utifrån tanken att det är tillsammans vi är församling. Det är vi som är församling som också ska vara med och ta ansvar för vår kyrka. När jag inte finns i kyrkans sammanhang umgås jag gärna med vänner och har med mig min stickning vart jag går.

Eva_Wulff

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag är engagerad i POSK för att POSK inte står för någon partipolitisk inriktning utan allt fokus ligger på intresset för att vara en del av församlingen och dess liv i vardag och helg.

Jag har ett stort engagemang för frågor som rör ideellas delaktighet och engagemang. Frågor kring hur vi arbetar tillsammans anställda, ideella och förtroendevalda.

Att hela livet få fortsätta lära mig och andra om kristen tro och kristet liv är en annan viktig fråga. Att finna mötesplatser där människor kan mötas i respekt för varandra och samtala om liv och tro.