Kandidat nr 3

Christoffer Rääf

Professor, 53 år

Om mig

Christoffer_Rääf

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag ställer upp som kandidat för POSK för att verka för en avpolitiserad kyrka och för att kunna vara delaktig i Malmös kyrkliga liv utan partipolitiska skygglappar eller särintressen.

Att ha fått förtroendet att få representera POSK-väljarna i verksamhetsråd och på fullmäktigenivå har varit både en ära och ett stimulerande uppdrag. Här har jag fått se hur flera förtroendevalda med starkt engagemang men med olika perspektiv möts i problemlösning och ibland intensiva principdiskussioner.

Jag hoppas att mitt engagemang bidrar till POSK:s och väljarnas strävan att få kyrkan i Malmö att bli vårt andligt hus. Jag hoppas på fortsatt förtroende hos samfällighetens väljare och att POSK ska få fortsätta sitt viktiga arbete i Malmö pastorat.