Kandidat nr 2

Gustaf Jarlert

Mjukvaruutvecklare

Om mig

Född och uppvuxen i Göteborg. Har efter att ha läst datateknik på Chalmers börjat arbeta som mjukvaruutvecklare. Mina största intressen är utöver programmeringen löpning, brädspel och framförallt musik, i synnerhet körsång.
Under den gångna mandatperioden har jag haft en ordinarie plats i kyrkofullmäktige i Lundby och sedan september 2020 suttit som ersättare i kyrkorådet.

profil.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Musiken
Att kyrkan har en levande musikverksamhet både i gudstjänsten och i annan verksamhet är viktigt för mig. Både att förvalta kyrkans fantastiska musikarv och ge möjligheter för nyskriven musik att komma fram.

Minskande medlemsantalet
En minskande andel medlemmar i en stadsdel som samtidigt växer med ökat behov av diakoni är en stor utmaning för församlingen. Men med utgång från kyrkans grund i den kristna tron och en öppenhet för samarbete med andra församlingar och organisationer finns många möjligheter!

Fungera som förenande kraft i en segregerad församling
Avståndet mellan Norra älvstranden och Biskopsgården är kort i kilometer räknat, men stort i ekonomi och kultur. Här kan kyrkan fungera som en god förenande kraft i ett splittrat samhälle.