Kandidat nr 3

Björn Jedvert

Civilekonom

Om mig

Jag har arbetat med sjöfart och transporter hela mitt yrkesliv och är utbildad till civilekonom. Jag är 65 år, gift med Ingela och har två vuxna barn. Född och uppvuxen på Hisingen där jag bott nästan hela mitt liv (med undantag för några år i Stockholm).
Jag har ett intresse för samhällsfrågor och är sedan många år bl.a. medlem i en folkdansförening här på Hisingen.
Den gångna mandatperioden har jag haft en plats i kyrkofullmäktige i Lundby.

BjörnJedvert

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Utveckla diakonin

Lundby är en omfattande församling med stor variation i livsvillkor. Det är viktigt att värna en stark diakoni för de utsatta i samhället.

En kyrka för alla, i alla åldrar   

Lundby skall vara en församling med öppenhet och tolerans. Utvecklande aktiviteter för barn och ungdom. En fortsatt musikverksamhet med hög kvalité. Varje kontakt med kyrkan skall bli så positiv som möjligt. Uppmuntra frivilliga i alla åldrar. En verksamhet med mångfald och respekt.