Kandidat nr 7

Samuel Körner Lilja

Teol.kand, 25 år, Lunds östra stadsförsamling

Om mig

Jag är ordförande för POSK i Lunds pastorat och till vardags studerar jag till präst. Under den gångna mandatperioden har jag suttit med i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet här i Lunds pastorat.

Samuel K L_MG_7858

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En demokratisk och öppen folkKYRKA

Jag vill se en kyrka där alla tillsammans är välkomna att söka svaret på livets stora frågor. Men jag vill också se en kyrka som tar sin utgångspunkt i Jesus Kristus. När man möter kyrkan i olika sammanhang så ska svaret vara tydligt: I Kristus är vägen, sanningen och livet och alla steg vi tar vill vi ska vara riktade mot honom. Ett sätt att göra detta på är att försöka utgå ifrån att vi är just en kyrka, inte en samling människor vilka som helst. Vi samlas kring Gud och detta måste vara utgångspunkten för hela den demokratiskt valda ledning som är satta att förvalta Guds kyrka på jorden. Folket är viktigt, men vår utgångspunkt är alltid att vi är Kristi kyrka.

 

En partipolitiskt obunden kyrka

Jag vill se en kyrka som leds av alla troende kristna tillsammans, samlade runt tron och Guds ord. Tron på Gud borde vara den enda utgångspunkten för ett engagemang i kyrkans ledning. Detta innebär att alla, oavsett om de är partipolitiskt anknutna eller inte, ska få vara med och förvalta kyrkan. Men inte för att de är partipolitiker utan för att de är troende kristna. Att vara kristen är inte knutet till en specifik politiskideologi utan grundar sig i en vilja att leva med Gud. Att politiska partier som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna trots detta ställer upp till kyrkoval som partiorganisationer grumlar kyrkans allmänneliga karaktär och förhindrar den enhet i Kristus som är kyrkans hjärta.

 

Ett pastorat av ideellt engagemang

Svenska kyrkans framtid ligger i de ideella. Med vikande resurser är lekmännen en av kyrkans stora grundpelare, kyrkan är ett tempel av levande stenar där Kristus är hörnstenen. Min förhoppning är att den kommande mandatperioden kommer att ägnas åt att försöka att än mer engagera alla kyrkans ideella.