Kandidat nr 4

Samuel Körner Lilja

student, 21 år, Domkyrkoförsamlingen

Om mig

Jag är 21 år och studerar teologi vid Lunds universitet med målsättning att bli präst. I mitt kyrkliga liv så är jag aktiv i domkyrkoförsamlingen bland annat som ministrant vid högmässorna. Favoritpsalm 165.

img_3763.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En kyrka fri från partipolitisering

Jag vill verka för en kyrka fri från partipolitisering där alla medlemmar har en möjlighet att göra sin röst hörd. Detta kan bäst åstadkommas genom att vi får ett ökat valdeltagande och att vi hittar nya kanaler för medlemmarna att föra fram sina åsikter.

 

Pilgrimsvandring

Vidare vill jag också slå ett slag för den ständigt stigande trend att fler och fler har börjat pilgrimsvandra. Detta är en verksamhet som vi måste uppmuntra och stödja. Pilgrimsvandrandet bidrar med mycket för kyrkan och dess medlemmar. Det ger människor en möjlighet att gräva djupare i sitt andliga liv och dessutom blir pilgrimsvandringen ett sätt att öka intresset för vårt kyrkliga kulturarv.

 

Gudstjänsten

Gudstjänstlivet är en essentiell del av vår kyrkliga verksamhet. Gudstjänsterna är det som ger oss kristna den styrka och färdkost som vi behöver för att leva ett liv i Jesu fotspår och därför är detta en av de viktigaste frågorna som vi som kyrka har att arbeta med. Vi måste verka för att öka gudstjänstdeltagandet i våra kyrkor. Detta kan vi göra genom att göra gudstjänsterna mer lättillgängliga och angelägna för människor i våra dagar.