Kandidat nr 18

Micael Bengtsson

Grundskollärare, 60 år, Domkyrkoförsamlingen

Om mig

Jag är ganska nyinflyttad till Lund och ser fram emot att få en möjlighet att engagera mig i lunds församlingsarbete. Mina tidigare erfarenhet i Svenska kyrkan är som fullmäktigeledamot och sedermera kyrkorådets ordförande i Teckomatorps församling under en mandatperiod. Efterkommande period som vice ordf. i Svalövbyggdens pastorat. Mitt arbetsliv har varit brett men under hela tiden har jag arbetat med människor i olika former. Jag har erfarenhet som verksamhetschef och drivit eget företag.

Micael Bengtsson_MG_7822

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för att kyrkan är den hjälpande handen som så många behöver. Att kyrkan vågar stå upp för de som inte kan stå upp för sig själva, för de tysta rösternas talan. Allt med utgångspunkt från hur Jesus handlat

Jag vill även verka för att sprida det kristna budskapet vidare till kommande generationer, att kunna bistå med kunskap, erfarenhet och trygghet till de människor som står i starten av deras liv.