Kandidat nr 17

Mattias Alveteg

50, Universitetslektor, Lunds östra stadsförsamling

Om mig

Jag arbetar som chef (prefekt) för en av Lunds universitets många institutioner och har via mitt jobb erfarenhet av bland annat budgetarbete och ekonomisk uppföljning, undervisning och pedagogisk utveckling samt arbete med fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Sedan 1986 har jag bott i Lund och engagerat mig i det som nu heter Lunds östra stadsförsamling där man rätt ofta hittar mig i kyrkbänken, i köket eller i kören. Har även haft förtroendeuppdrag i över 25 år.

2017-09-10-09-52-31dsc05675.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En kyrka för de unga

En viktig framtidsfråga för kyrkan är att vi når ut till barn och ungdomar, genom dop, konfirmation och olika verksamheter. Barnen och ungdomarna är vår framtid, de som en gång ska ta över.

En kyrka för de utsatta

Uppdraget att hjälpa de utsatta, ge röst till de som inte hörs och försvara de förtryckta är ett genomgående tema i kristen tro. Det diakonala arbetet och Svenska kyrkans internationella arbete är därför helt centrala för kyrkans verksamhet.

Ideella och anställda i samverkan

Kyrkan är en organisation som går utöver de gränser vanliga arbetsplatser brukar ha. Vi är kyrka såväl i söndagsgudstjänst och kyrkans många andra aktiviteter som i vardagslivet. Att såväl ideellt engagerade och anställda är med och formar vad vi är som kyrka innebär både möjligheter och utmaningar att skapa en kyrka där alla – såväl ideella, anställda, återkommande deltagare och tillfälliga besökare – känner sig välkomna. Som ideellt engagerad och förtroendevald vill jag verka för ökad förståelse mellan anställda och ideellt engagerade. Tillsammans blir vi en bättre kyrka för de utsatta, för de unga, för alla.