Kandidat nr 17

Mattias Alveteg

Universitetslektor, 54 år, Lunds Östra Stadsförsamling

Om mig

Jag har varit aktiv som körsångare och ideell i Svenska Kyrkan i Lund sedan jag flyttade till Lund 1986. Under nio år, 2012-2020, var jag prefekt (dvs chef) för Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet, med allt vad det innebär av ansvar för fysisk och social arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ekonomi. Denna kunskap och erfarenhet har jag haft användning av som förtroendevald i Svenska Kyrkan.

Mattias Alveteg_MG_7815

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Välkomnande: Evangeliet är riktat till alla. När kyrkan fungerar bra är den som ett andra hem för oss oavsett vår ålder, hudfärg, etnicitet, sexuell läggning och ekonomiska förhållanden. Detta behöver vi alltid arbeta med för att det som redan fungerar ska fortsätta fungera och för att det som inte fungerar ska förändras.

Barn och ungdom: Ett bra barn och ungdomsarbete utgör en central grund för Svenska kyrkans framtid och är något som fortsatt behöver prioriteras.

Studenter: Lund är en stad där många unga människor från olika regioner och länder bor några händelserika år av sitt liv för att studera. Svenska kyrkan i Lund har därför ett särskilt ansvar att erbjuda studenter utrymme att delta, engagera sig och växa i tro.

Diakoni: Vi kan alla hamna i livskriser där vi behöver hjälp. Att stå på den svages sida är djupt rotat i kristen tro och vår diakonala arbete behöver därför prioriteras.

Ideella medarbetare gör redan idag många goda insatser. Vi behöver dock bli bättre på att hitta och ge utrymme för ideella medarbetare.