Kandidat nr 3

Marchen Adebo

Pensionerad bokhandlare, Helgeands församling

Om mig

Jag har varit med i Helgeands församling sedan 1982. Innan jag gick i pension jobbade jag 33 år på bokhandeln Arken.
Jag är med i Stiftsfullmäktiga, Kyrkofullmäktiga, kyrkoråd och församlingsråd som förtroendevald.
Jag är aktiv i Helgeand i olika grupper, och prioriterar församlingens internationella arbete. Jag jobbade nästen åtta år i Mekane Yesus-kirken i Etiopien och det har satt sig i mig och jag vill gärna ge vidare till andra.

img_1703.png

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Vill verka för:

  • Stärka och utveckla  gudstjänsterna, mera undervisning båda bland barn och vuxna.
  • Dop och konfirmation skall leda till att barn och unga växer in i kyrkan tillsammans med sina föräldrar.
  • Diakonin ska synliggöras  av församlingen och även genom  Diakonicentralen Ugglan
  • Mission båda här i Lund men också i det internationella arbete vi är med i.
  • Att detta kyrkoval är det sista där politiska partier kan bli nominerade. Vi ska välja i nomineringsgrupper som består av aktiva medlemmar.