Kandidat nr 36

Kristina Alveteg

Präst, 54, N Fäladen, Sankt Hans/Lunds östra stadsförsamling, Lund.

Om mig

Då jag sedan 2019 arbetar 100 % som präst i Eslövs pastorat är mitt engagemang numera ideellt, för min hemkyrka Sankt Hans och det som hemförsamlingen brinner för. Bland annat gudstjänsten som mötesplats, viloplats och gemenskap människor emellan med tilliten till Guds kärlek i centrum.
Jag värnar vilan i gudstjänst och deltar när jag kan i söndaglig gudstjänst. Har mitt hjärta i kyrkomusiken och deltar då och då som körsångare och instrumentalist i församlingens gudstjänster.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan