Kandidat nr 10

Jonas Eriksson

Banktjänsteman, 29, Helgeands församling

Om mig

Firar snart tio år som kyrkoaktiv. Är ersättare i kyrkorådet och vill fortsätta att betrakta pastoratet med ett helikopterperspektiv för att stärka organisationen, skapa arbetsglädje och gott medarbetarskap, inbjuda till delaktighet och medansvar för att barn ska döpas. Gudstjänst ska firas, människor ska komma till tro och Guds rike ska utbredas på jorden.

jagposk.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Förtydliga organisationen. 
  • Låt församlingarna driva och vara kyrka och låt pastoratets centrala funktioner serva församlingarna. 
  • Utvärdera församlingarna och deras arbete. Premiera gott arbete och lär av goda exempel.